Home Oplossingen Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid blijft in belang toenemen. Fysieke veiligheid (denk bijvoorbeeld aan VCA), maar ook online (zoals informatieveiligheid). Dit komt niet alleen door de externe druk (certificaten, diploma’s), maar vooral vanwege de risico's en kosten van onveilig gedrag.

Kennis is uiteraard een onmisbare basisfactor. Bright Alley heeft brede ervaring met slimme online vormen om deze kennis attractief en scherp over te brengen bij de doelgroep, zoals case-based e-learning, simulaties of 3D-games.


Voor het stimuleren van veilig gedrag op de werkplek is meer dan kennisoverdracht nodig: alleen intrinsiek betrokken medewerkers zijn pro-actief en spreken elkaar aan. Programma’s die wij ontwerpen zijn ontworpen om medewerkers te prikkelen en betrekken, bijvoorbeeld via testimonials, virtual reality of een ‘stealth’ game. Het programma eindigt niet met de leerdoelen, maar met praktische handvatten die medewerkers en hun leidinggevenden stimuleren om het geleerde samen in de praktijk te brengen: een interventieprogramma, een management toolbox of een app die het delen van ervaringen stimuleert.