Home Portfolio Signalen van mensenhandel herkennen met e-learning

CCV: Signalen van mensenhandel herkennen 

Baliemedewerkers en toezichthouders van gemeenten zijn soms de enigen die signalen van mensenhandel kunnen oppikken. Maar hoe kun je ze leren om signalen van mensenhandel te herkennen?

Met deze vraag kwam het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bij ons. Ze wilden een middel voor baliemedewerkers en toezichthouders. Dit is wat het middel moet bereiken:


  • Herken signalen van mensenhandel in de dagelijkse praktijk.
  • Weet wat mensenhandel is.
  • Weet dat je een belangrijke rol hebt bij de aanpak van mensenhandel.
  • Weet hoe je kunt handelen als je signalen hebt opgevangen.
  • Weet welke tools beschikbaar zijn die helpen om de aanpak van mensenhandel te bewerkstelligen.

Het resultaat

Het resultaat is een interactieve e-learning module van ongeveer 20 tot 30 minuten voor de twee doelgroepen, de baliemedewerkers en de toezichthouders. 

Om de leerdoelen te behalen, zie je als deelnemer een film met een herkenbaar scenario uit de dagelijkse praktijk. In elke film zitten meerdere signalen die kunnen wijzen op mensenhandel.

We vragen je als deelnemer om de film stop te zetten als je zo’n signaal denkt te herkennen. Onderbreek je de film? Dan krijg je een verdiepende vraag over dat moment. Het doel is om te herkennen wanneer signalen duiden op mensenhandel: 1+1=2.

Screenshot van film baliemedewerker


Na de film volgt het feedbackscherm. Het scherm bestaat uit twee delen:

  • Algemene feedback. Afhankelijk van het aantal correcte signalen dat de deelnemer heeft opgemerkt en of zijn besluit om wel of niet te melden, terecht is.
  • Een tijdslijn van alle signalen van mensenhandel die in de film zitten. Hierbij staat aangegeven of de deelnemer het signaal herkend heeft of niet. Door te klikken op een signaal ziet de deelnemer het fragment van de video met het specifieke signaal. Ook verschijnt een korte toelichting die aangeeft waarom dit een signaal is waar de deelnemer scherp op moet zijn.


Deze feedback zorgt ervoor dat je als deelnemer alle signalen ziet, ook als je geen, of niet alle signalen tijdens de film hebt herkend. Omdat je als deelnemer deze feedback pas achteraf ontvangt, dringt het extra goed door hoe makkelijk je signalen over het hoofd kunt zien!

overzicht scherm toezichthouder

Overzicht scherm baliemedewerker

“Ik ben heel blij met de inzet en het resultaat van Bright Alley. Ik heb de medewerkers als heel betrokken ervaren. Ik had echt het gevoel als team samen te werken om het gewenste resultaat te halen. Het uiteindelijke product is erg mooi geworden en levert een bijdrage aan het veiliger maken van Nederland.” – Bo Bremmers, CCV


Ook benieuwd of jij de signalen van mensenhandel kunt herkennen?