Child Helpline International

Bright Alley helpt Child Helpline International bij bescherming van kinderen online

Voor Child Helpline International, een wereldwijd netwerk van hulplijnen voor kinderen en jongeren, ontwikkelde Bright Alley een online module over het herkennen van specifieke problemen die kinderen kunnen ervaren als zij online zijn. 

 

Kinderen over de hele wereld zijn steeds meer online. Hulpverleners van kinderhulplijnen moeten daarom goed op de hoogte zijn de risico’s waaraan kinderen blootstaan en hoe zij bij kinderen kunnen herkennen of zij last hebben van cyberpesten, online seksueel misbruik en wat we noemen ‘inappropriate content’. Met deze module draagt Bright Alley bij aan het beschermen en veilig internetten voor kinderen.

Bright Alley en Child Helpline International ontwikkelden een module in vier hoofdstukken, waarin medewerkers van hulplijnen op een actieve manier met realistische casussen aan de slag gaan. Met gebruik van voice-overs van kinderen wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst. In plaats van de leerinhoud per onderwerp aan te bieden, kozen we voor het mengen van de onderwerpen. Dit maakt het leerpad realistischer.

 

We installeerden ook LMS Moodle bij Child Helpline International, waardoor de organisatie op verschillende manieren inzicht krijgt in het gebruik van de module door de doelgroep.

De e-learning wordt goed ontvangen bij hulpverleners over de hele wereld. Zie ook: www.childhelplineinternational.org.