Dienst Justitiële Inrichtingen

Een online platform om gedetineerden te helpen bij hun re-integratie

Bright Alley heeft een online platform met informatie voor re-integratie voor (ex-)gedetineerden ontwikkeld. Tijdens detentie kan de gedetineerde kennis maken met het platform. Hier kan hij al zijn regelzaken invoeren. Het platform kan hem op verschillende manieren helpen, met een duidelijk overzicht, met reminders, met verwijzen, etc. Daarnaast kan hij het platform gebruiken om persoonlijke informatie op te slaan. 

Na detentie kan de gedetineerde met zijn gegevens een app downloaden. De app bevat dezelfde informatie als tijdens zijn detentie. De gedetineerde kan zo zien wat hij heeft gedaan en wat hij nog moet doen. Daarnaast krijgt hij de gelegenheid om via een rode knop in contact te komen met een medewerker.

Op basis van de principes van design thinking gingen we aan de slag. Tweemaal organiseerden we een workshop in de inrichting. In een klein comite haalden we gericht informatie op. Zo ontstond er een beeld van de twee uitersten, de gemotiveerde en de ongemotiveerde gebruiker. 

 

We zijn rondgeleid in de inrichting en hebben interviews afgenomen bij gedetineerden. Allemaal voor het vormen van een beeld en het vergroten van het draagvlak. Je moet immers de doelgroep kennen voordat je gaat bouwen.

"Met dit concept voel ik me gesteund in plaats van alleen gestraft. Ik zie hier zeker de toegevoegde waarde van in."

De basis voor het platform zijn de vijf leefgebieden waar gedetineerden aan werken tijdens hun detentie: ID, schulden, werk en inkomen, huisvesting en zorg. In de inrichting kunnen ze hieraan werken in het re-integratiecentrum. Op dit moment ontvangen gedetineerden bij binnenkomst een map met alle informatie die ze hiervoor nodig hebben. In het re-integratiecentrum kan de gedetineerde terecht voor hulp. Hij moet het zelf doen en hij kan vragen stellen als hij er niet uitkomt. Wanneer de gedetineerde vrij komt, is hij deze hulplijn kwijt. Het online platform zorgt ervoor dat er contact blijft. Het is het verlengde van het re-integratiecentrum dat de gedetineerde buiten kan gebruiken. Geheel vrijwillig en anoniem. 

 

Bright Alley heeft met alle informatie een concept product gebouwd. 

Eefje Albers
Meer weten over deze case? Bel Eefje Albers 06 - 12 71 95 15