Dura Vermeer

Rokend Asfalt: VR zorgt voor gelijkwaardige gesprekspartners

Wie stoort zich niet aan werk aan de weg. Je weet dat het nodig is, maar toch kun je niet wachten tot die vervelende wegafzettingen van de baan zijn. Hoe die wegafzettingen tot stand komen is vaak niet bekend.

 

Bij werk aan de weg vallen er keuzes te maken in hoe zwaar de beveiliging is. Meer veiligheid zorgt dikwijls voor hogere kosten en meer stremmingen. Om tot een gewogen afweging te komen hebben we voor Dura Vermeer Virtual Reality ingezet.

 

De praktijk van wegafzettingen bij Dura Vermeer hebben we in een gezamenlijke pilot nagebootst in een Virtual Reality omgeving onder de noemer Rokend Asfalt. Op deze manier kunnen mensen zelf ervaren hoe het is om aan de weg te werken, terwijl er auto's langs je heen rijden. Zo kan Dura Vermeer op een laagdrempelige manier veilig gedrag oefenen en borgen in de praktijk. Risicovolle situaties kunnen eenvoudig worden gesimuleerd en flexibel worden aangepast. Wanneer alle gesprekspartners en beslissers de scenarios' doorlopen hebben is het eenvoudiger een gewogen beslissing te maken. 

Gelijkwaardige gesprekspartners
Gelijkwaardige gesprekspartners
Meer of minder safety?
Meer of minder safety?
Scenario
Scenario
Jasper Leunk
Meer weten over de inzet van Virtual Reality om gedrag te oefenen? Bel Jasper Leunk 06 - 41 32 93 08