25-07-2018 / nieuws /

Gedetineerden helpen bij hun re-integratie: Totstandkoming van een digitaal platform

Met dit concept voel ik me gesteund in plaats van alleen gestraft. Ik zie hier zeker de toegevoegde waarde van in. 

In het kader van social return werkte Bright Alley aan een project in de proeftuin van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In deze social-return-proeftuin werkten we aan een online platform voor gedetineerden. Dit om ze al vroeg goed voor te bereiden op hun re-integratie om zo hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Klik hier voor meer informatie.