PowerApp: medewerkers up-to-date met micro-leren

Studies tonen aan dat kennis het best beklijft als je deze met de juiste regelmaat herhaalt. De PowerApp biedt die leerstof aan die voor de medewerker op dat moment actueel en relevant is. Het aanbod past zich aan op het persoonlijke profiel. In het dashboard ziet de medewerker de relevante onderwerpen. Per onderwerp krijgt hij direct inzicht in zijn kennisniveau.


Medewerkers kunnen elkaar uitdagen voor een kennisduel. Dit motiveert om hun kennis op peil te houden. Op het scoreboard wordt zichtbaar wie zijn kennis het snelst paraat heeft.

 

Het succes van een learning tool staat of valt met sterke inhoud. Bright Alley heeft alle experts in huis om de PowerApp te vullen met didactisch sterke, aantrekkelijke inhoud. Onze onderwijskundigen stellen leerdoelen vast in samenwerking met kennisexperts uit de organisatie en schrijven prikkelende vragen en brainsnacks. Onze ervaring met de PowerApp en principes als spaced repetition en continuous learning zorgen ervoor dat een organisatie snel up-to-date is.

 

Met het flexibele beheersysteem voegen beheerders in een handomdraai nieuwe lesstof toe. Zo kan een organisatie gemakkelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijft de inhoud actueel en relevant. Activiteiten- en voortgangsrapportages geven inzicht in het gebruik van de app en de voortgang van gebruikers. Zo is het is voor de organisatie inzichtelijk welke kennis aanwezig is en kan snel worden bijgestuurd.

 

Meer informatie op www.powerapp.nl

 

In samenwerking met een aantal partners hebben we voor PowerApp ook een aantal standaard content pakketten gemaakt over de volgende onderwerpen:

    • BHV
    • VCA
    • Security Awareness
    • AVGLees meer in de PowerApp brochure


Is de PowerApp iets voor jouw organisatie?
Bel Jasper Leunk
06 - 41 32 93 08