Safety: samen zorgen voor een veilige werkomgeving

In elke organisatie komt het thema safety in meer of mindere mate naar voren. Soms belegd bij individuen, soms bij hele QSHE- of HSE-afdelingen. Als organisatie wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zowel fysiek als sociaal veilig zijn. Zo komen ze het beste tot hun recht en dragen ze bij aan een gezonde organisatie.

 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers veilig werken met gevaarlijke stoffen, bewust zijn van mogelijk brandgevaar of hun lichaam op de juiste manier fysiek belasten? Hoe maak medewerkers bewust van signalen van mensenhandel? Hoe creëer je een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op veiligheidsrisico’s? Door aandacht te besteden aan deze vraagstukken, creëer je samen een veilige werkomgeving, wat bijdraagt aan een betrouwbaar imago en efficiëntie in het werk.FYSIEKE VEILIGHEID HOE TRAIN JE DAT?

Fysieke veiligheid, het klinkt misschien simpel: leer je medewerkers welke veiligheidsregels gelden en wat ze wanneer moeten doen. Maar er speelt veel meer dan alleen deze regels.

 

Veiligheidscultuur

Ten eerste, moeten we niet onderschatten wat de heersende veiligheidscultuur kan doen. De veiligheidscultuur is de som van alle aannames en normen rondom veiligheid die gedeeld worden binnen een  organisatie. Je kunt bijvoorbeeld iedereen de kennis bijbrengen dat ‘een nooduitgang niet geblokkeerd mag worden’, maar als het de heersende cultuur is dat iedereen deze regel negeert bereik je je doel niet. Het bijbrengen van deze cultuurcomponent vraagt - naast kennis - om het aanleren van een bepaald gedrag. Daarom nemen we juist dat mee wanneer we leeroplossingen ontwerpen.

 

Human factors

Ten tweede, hebben we te maken met mensen. Mensen maken fouten, die een gevaar kunnen zijn op de fysieke veiligheid. Door aandacht te hebben voor ‘human factors’ zoals fatique (bijv. door onregelmatig werken) en de trade off tussen snelheid (bijv. door een hoge werkdruk) en veiligheid, kunnen fouten worden beperkt. Aandacht voor deze human factors zien wij dan ook als onderdeel van het creëren van een goede veiligheidscultuur en nemen wij mee in onze leeroplossingen.

EN NU DE PRAKTIJK

Onze oplossingen op dit vlak leunen vaak op een aantal teurgkerende mechanismen die zowel kennis als gedrag raken.

 

Dilemma’s

We geven de werkpraktijk zo realistisch mogelijk weer, bijvoorbeeld met 360 graden foto’s of 360 graden video’s. In deze weergaven verwerken we signalen die een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van de medewerker. De medewerker krijgt de opdracht deze signalen te herkennen (= kenniscomponent) en wordt gevraagd hoe hij/zij het probleem gaat oplossen (= gedragscomponent). Via gerichte feedback stimuleren we het gewenste gedrag. We hebben dit concept uitgewerkt in verschillende contexten zoals, KLM (Crown lounge), Malmberg (veilig werken in de haven), en NS (tunnelevacuatie).

Onderdompelen

We creëren bewustwording, door de medewerker zelf te laten ervaren wat de impact van zijn/haar handelen is bijvoorbeeld met behulp van een VR-omgeving. Dit hebben we bijvoorbeeld uitgewerkt voor Dura Vermeer. Wegwerkers asfalteren een snelweg in VR, terwijl er auto’s voorbij razen. Zo kunnen ze aan den lijve veiligheid ervaren. Lees de volledige case hier.

VR is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld thema’s als weerbaarheid. Denk hierbij aan een medewerker die te maken krijgt met een agressief persoon. Dit hebben we onder andere uitgewerkt voor Landstede.

Verduurzamen

In samenwerking met trainingsbureaus (zoals BHV.nl) stimuleren we een positieve veiligheidscultuur via micro-learning. We spelen herhaaldelijk in op het bewustzijn van medewerkers en bieden benodigde kennis aan. De micro-learning is door medewerkers te volgen in de PowerApp. Hierbij leveren wij de technische ondersteuning voor de PowerApp en kunnen we indien gewenst maatwerk-support leveren voor het maken van content voor elke organisatie.

Sociale veiligheid hoe train je dat?

Sociale veiligheid is vaak veel minder tastbaar dan fysieke veiligheid. Hoe krijg je bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting inzichtelijk? Hoe breng je medewerkers bij hoe ze om moeten gaan met winkeldiefstal en agressie? De kracht van e-learning is dat we minimale signalen of een ‘niet-pluis-sfeer’ kunnen creëren in een zeer realistische context. Hiermee wordt het soms ongrijpbare in een keer trainbaar.

 

Een prachtig voorbeeld hiervan is een leeroplossing rondom het thema mensenhandel – seksuele uitbuiting, die we gemaakt hebben voor Defense for Children. De lerende ziet een video en drukt een stop-knop in wanneer hij/zij een niet-pluis-gevoel krijgt. De e-learning geeft aan of er inderdaad een signaal was van mensenhandel. Ook krijgt de lerende gerichte feedback op gewenst gedrag. 

 

Effectiviteit digitale middelen bij safety

Het effect van e-learning, variërend van (SCORM) modules, apps tot VR, wordt bepaald door het gebruiksgemak (zowel technisch als hoe fijn het is om te doen). Ook het inhoudelijk ontwerp zoals content, animaties, cases en simulaties moeten bijdragen aan de (persoonlijke) relevantie voor de gebruiker. Dit leidt tot:

  • Een groot bereik
  • Tevredenheid van de lerende
  • Betere veiligheid van de operatie
  • Gunstige tijd/kosten verhouding